Seni Untuk Terapi

Mendengarkan kata terapi, boleh jadi benak akan segera mengasosiasikannya dengan proses penyembuhan. Tidak salah memang, tetapi pada kenyataannya terapi tak hanya menggunakan langkah-langkah medis, tetapi juga […]