Tanaman Arairut

Nama Daerah Sagu bamban (Batak); sagu belanda, sagu benzawi, ubi sagu (Melayu); sagu rarut (Minangkabau); garut, ararut, patat sagu (Sunda); lerut, garut, klarut, jlarut, irut, woerut […]

Notice: Undefined index: in /home/kesehat/public_html/wp-content/themes/betheme/sidebar-blog.php on line 43