Andong

  Nama Daerah Hanjuang (Sunda); bak juwang, laklak (Aceh); kalinjuhang katunggal (Batak); anjiluwang, injuwang (Makasar); anderuwang (Lampung); renjuwang, sawang (Dayak) Marfologi Tanaman Mempunyai tinggi antara 3-5 […]

Notice: Undefined index: in /home/kesehat/public_html/wp-content/themes/betheme/sidebar-blog.php on line 43